• CCA Algemene Ledenvergadering op 21 maart

  CCA Algemene Ledenvergadering op 21 maart

  “Mee willen beslissen over het reilen en zeilen van onze Commerciële Club”

Op maandagavond 21-03 hielden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de Havenkade in Assen, in de ons zo bekende en vertrouwde Ondernemersfabriek.

Dit pand is uniek en heeft een industrieel karakter van vervlogen bedrijvige tijden aan deze kade, waar de Gemeente Assen inmiddels grote (woon)plannen mee heeft..

Voornaam gezelschap..
Naast het bestuur zie je op deze foto veel vaste leden die meestal komen op een ALV en ook graag mee willen beslissen over het reilen en zeilen van onze Commerciële Club. En dat vinden we erg fijn, want we doen het graag samen en op deze manier bouw je ook een band op als bestuur en leden.

De CCA; Where (almost) everybody knows your name..

Peter krijgt altijd de handen op elkaar..
Peter opent zoals we hem kennen. Luchtig, charmant en nuchter, met zijn karakteristieke ‘pratende’ handen die zijn welkomstwoorden kracht bij zetten.

Het lijkt alsof je klapt Peter! Was je tevreden met de bestede ledengelden op de balans?

Mirjam actief in activiteitencommissie..
Mirjam is sinds kort de voorzitter van onze activiteitencommissie en daar heeft ze erg veel zin in. Op deze avond zit ze voor het eerst bij een ALV en zo te zien heeft ze ook al een briefje met speakersnotes voor zich liggen om te vertellen wat ze zoal van plan is met de gelden. Ze had zich al ingelezen in hoe deze kunnen worden besteed aan activiteiten het komende jaar en daarna. Rood staat je ook goed Mir! 😊

Notulen op links..
Zie hier het programma van de CCA voor de rest van het jaar. Dat ziet er goed uit! We hebben weer een hoop leuke dingen op de rol staan. Wie ook een (belangrijke) rol heeft is Karin, als coördinator secretariaat en lid van de communicatiecommissie is ze steevast verantwoordelijk voor het noteren en notuleren van hetgeen er besproken wordt. Dat doet ze erg vlot en tot in de puntkomma nauwkeurig. De stille kracht van de CCA die graag in de luwte haar werk doet voor de club. Zijn we blij mee!

Secretaris en penningmeester gaan zij aan zij..
Op de voorgrond Gijs Vermeer, secretaris van de CCA en daarachter Xander Heyden, onze penningmeester die later aan het woord komt over money, money, money..

Gijs heeft hier net het woord over een aantal inhoudelijke secretariële zaken. Hij geeft ons een update over bijgekomen en afgetreden leden en nog veel meer club-inhoudelijke agendapunten en informatie die belangrijk is voor ons als CCA. Gijs is tevens lid van de communicatiecommissie. Hij houdt diverse cijfers en statistieken bij, en dat is hem wel toevertrouwd als vooraanstaand medewerker van onze lokale Rabobank!

Kascommissie oordeelt; “De cijfers kloppen weer”..
De kascommissie is een speciale, onafhankelijke commissie die de boekhouding van een vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester, bij ons dus Xander Heyden. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid. Ook kan de commissie vooraf aan een periode de begroting controleren.

Tot zover de beknopte beschrijving wat Wikipedia weergeeft over deze commissie. Bij ons zitten Hans de Willigen en Vivian Oosterbaan in deze commissie. Zij controleren alles tot op de cent nauwkeurig en zijn wat de CCA betreft dit jaar onze mogendheid en Wikipedia ogv kloppende cijfers. Wij willen deze beide trouwe leden bedanken voor hun vrijwillige inzet om onze cijfers te dubbelchecken!

Uit de oude doos, van Andries..
Wat een heel leuk moment was is dat ons erelid van verdienste, Andries van der Velde, liet zien dat hij een aantal hele oude kranten / tijdschriften bij zich had waar de CCA in stond met leuke stukken. Dat waren een oud lokaal ondernemerskrantje uit de jaren 90, en een vergeeld Dagblad van het Noorden uit 1990.

In beide stond een leuk artikel over de CCA van ruim 30 jaar geleden, op de helft van ons bestaan dus.

Diverse leden, uiteraard Geertje als eerste, toonden na de ALV direct interesse en bladerden er met plezier doorheen. Er stonden allemaal zaken en mensen in van grotendeels vervlogen en vooral andere tijden, maar heel erg leuk dat Andries deze nog even opgezocht had! Zeker in het licht van ons 60 jarig bestaan. Goed bewaren Andries, dit zijn museumstukken!

Stamppot op de koart!
Berthold Ziengs, al 30 jaar lid van de CCA, herinnerde ons eraan dat het altijd een traditie was dat we stamppot aten tijdens een ALV. Hij wilde het bestuur er even op attent maken dat hij dit al 2 keer gemist had tijdens een vergadering. Berthold maakte er een ludiek en leuk spontaan agendapunt van om dit weer in ere te herstellen. En dat werd breed gedragen merkten we aan de zaal en het bestuur! Bedankt voor je culinaire inbreng Berthold, fijn dat je dit nog even oplepelde.. We noteren en borgen het voor de volgende keer. Maar help je ons van te voren wel even herinneren tegen die tijd? Bood jij het nou aan voor de volgende keer?

 • Berthold Ziengs

  Het antwoord van Berthold was hier: 'moet ik zelf in de keuken staan?' Dat lijkt ons een goed idee, je hebt restaurants genoeg om dat te verzorgen.

 • Klaas Harmanni

  Klaas complimenteert deze heren van het bestuur nog even met de kloppende cijfers en het feit dat de informatie weer goed voor elkaar was. Nou Xander en Gijs, als je Mr. Harmanni, al meer dan 30 jaar respectabel lid van de CCA, achter je hebt dan zit dat VASTGOED..

 • Marieke Davids en Henny Kooth

  Dit jkeer geen vorkje prikken, maar borrelhapjes met onze papieren driekleur. Hier hebben Marieke Davids en Henny Kooth een onderonsje over accountancy OF faunabeheer denken we. Interessante combinatie, wat groeit hieruit?

 • Hester de Rijk

  Hester van de Gemeente Assen luistert hier aandachtig naar wat Geertje en Sylvia te zeggen hebben. Misschien zit er nog iets tussen wat handig kan zijn voor de gemeente om te weten. Wij weten in elk geval dat de gemeente al bezig is om het terrein waar wij die avond wederom waren een andere bestemming te geven... We zijn benieuwd naar deze huizenhoge ontwikkelingen uiteraard!

 • Claas Frankena

  Claas (met een C), maakt en deelt kennis met Mirjam. We kennen Claas als troubleshooter en interim manager om waar dan ook in het land zijn expertise op tafel te leggen om projecten op korte termijn succesvol over de streep te trekken. 

  En we kennen Mirjam inmiddels als iemand die met veel enthousiasme haar werk doet, zowel bij Zorggroep Perspectief als bij ons in de club.

 • Kor IJszenga

  Waar schrikt onze voorzitter Geertje zo van? Wat vertelde Kor IJszenga onze Geertje waardoor ze zo verbaasd kijkt? Zijn er opzienbarende ontwikkelingen binnen Assen Onderneemt? Of juist bij zijn eigen Uitgeverij Koninklijke van Gorcum? Bij het ter perse gaan van deze editie was het nog niet bij de redactie bekend.. 

  Copyright © 2020 Commerciële Club Assen. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
  Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau