Nieuws

Aftermovie CCA netwerkborrel ‘Haring en strand, op afstand

26 mei 2020

Aftermovie CCA Drive Thru

14 mei 2020

Economische maatregelen - Coranacrisis

18 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,

Sinds 15 maart zijn er aangescherpte maatregelen van kracht ter bestrijding van het coronavirus. Veel ondernemers hebben het nu financieel zwaar.


Het kabinet heeft daarom besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP-ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De regelingen worden door verschillende overheidsinstanties uitgevoerd.

Steunmaatregelen Rijksoverheid voor ondernemers
U vindt alle maatregelen ook op de site van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/corona. De belangrijkste hebben wij hierbij voor u uitgelicht.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)
De werkgever houdt de medewerker(s) in dienst en ontvangt een tegemoetkoming van 90% van de loonsom.

Deze maatregel vervangt de regeling werktijdverkorting en gaat met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in. De uitvoering ligt bij het UWV en de aanvraag kan gedaan worden zodra de maatregel is opengesteld. U vindt meer informatie op de website van het UWV.

Extra tijdelijke ondersteuning gevestigde ondernemers en ZZP-ers
De werkgever ontvangt voor een periode van drie maanden een uitkering als aanvulling tot het sociaal minimum. De uitkering is maximaal € 1.500 netto per maand. Deze uitkering is een gift.

Daarnaast kan een aanvraag voor een bedrijfskrediet worden gedaan. Dit is een lening tegen gunstige rente. Ondernemers wordt wel gevraagd dit alleen aan te vragen als het echt noodzakelijk is.

De maatregel is nieuw. De uitvoering ligt bij de gemeenten. Voor inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo wordt deze maatregel uitgevoerd door Werkplein Drentsche Aa. U kunt al aanmelden voor de regeling op de website van Werkplein Drentsche Aa www.wpda.nl. Na aanmelding krijgt u verdere informatie over de afhandeling.

Voor het bedrijfskrediet kan contact opgenomen worden met de ondernemersadviseurs van De Drentse Zaak, www.dedrentsezaak.nl/bedrijfsadvies.

Noodloket
Vanuit het noodloket kan een forfaitair bedrag van € 4.000,00 aangevraagd worden.

Er komt een noodloket voor sectoren die extra zwaar getroffen worden door het Coronavirus. Het is nog niet bekend waar de uitvoering van dit loket komt. Tot nu toe kunt u op de website van de Rijksoverheid alle informatie vinden, www.rijksoverheid.nl.

Liquiditeitssteun
Dit zijn verschillende maatregelen via de belastingdienst en moeten ook daar aangevraagd worden. Alle informatie is te vinden op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

1. Uitstel van betaling van belasting. Deze kan schriftelijk aangevraagd en de beoordeling is achteraf.
2. De verzuimboete voor te laat betalen vervalt.
3. De invorderingsrente vervalt.
4. De betalingsrente wordt verlaagd naar 0.01%
5. Er bestaat de mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslag. Deze is namelijk gebaseerd op de te verwachten omzet in het lopende jaar.

Verhoging borgstellingskrediet

Het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75% waardoor banken of andere financiers makkelijker en sneller het krediet kunnen verruimen. Deze maatregel treed in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen kredietverstrekker/bank.

Copyright © 2020 Commerciële Club Assen. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau