Nieuws

Doet u mee? Workshop Economische Profilering Assen

De gemeente Assen nodigt ondernemers uit om bij te dragen aan de toekomst van Assen. U kunt zich tot 7 februari aanmelden via deze link.

Beste ondernemer,

Namens het college van B&W van de gemeente Assen nodig ik u van harte uit om in de tweede week van februari deel te nemen aan een van de vier workshops (maximaal twee uur) waarin we met u de volgende vragen willen beantwoorden:

  1. Waar staan wij als stad voor?
  2. Hoe willen we onszelf profileren en hoe kunnen we dat vormgeven als economisch aantrekkelijke stad?
  3. Hoe kan de gemeente Assen haar dienstverlening voor u optimaliseren en welke diensten/producten verwacht u hierbij?

Wij willen graag met uw betrokkenheid, in co-creatie een gezamenlijk én gedragen economisch profiel voor Assen creëren. Een profiel waar bestaande en nieuwe ondernemers en inwoners van de gemeente Assen zich in kunnen vinden. En dat wij vervolgens gericht en zichtbaar uitdragen met concrete diensten en producten. Bovendien een mooie gelegenheid om kennis te maken met ondernemers uit andere sectoren.

De achtergrond voor deze uitnodiging is het Bestuursakkoord ‘Samen duurzaam verder’ 2018-2022 dat de vier coalitiepartijen na de gemeenteraadsverkiezingen overeen kwamen. We willen werk maken van en prioriteit geven aan acquisitie en stadsmarketing. Uw inbreng, creativiteit en expertise om tot die visie en strategie te komen, stellen wij op prijs. Mocht u andere collega-ondernemers kennen voor wie dit interessant is, stuur vooral de uitnodiging door!

Geïnteresseerd? Meldt u dan aan via deze link. Dat kan tot uiterlijk 7 februari as.
Graag tot ziens op een van de workshops!

Met vriendelijke groet,

handtekening rleemrijse

R. Leemrijse

Copyright © 2018 Commercieel Centrum Assen. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau