Leden vertellen

Richard Heling

Heling & Partners B.V.

Maandag 11 juli bracht ik, Ger van Gerregelt, een bezoek aan Richard Heling van familiebedrijf Heling & Partners BV in Assen. 

  • Richard Heling, van vader op zoon..

Richard Heling, bedankt dat je wat tijd voor ons vrij kon maken. Kan je ons wat vertellen over de start van je bedrijf en wat jullie doen?

Ik ben Richard Heling, geboren in Rolde en woonachtig in Grolloo. Ik werk sinds 1996 voor Heling & Partners BV en ben sinds 2001 de directeur / eigenaar van de firma want ik heb mijn vader opgevolgd. Wij noemen ons in het kort een arbeidsdeskundig adviesbureau in letselschade en AOV.

Wij doen daarin arbeidsre-integratie van letselschadeslachtoffers, schattingen van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van een afgesloten AOV’s voor zelfstandig ondernemers.

Mijn vader was ooit arbeidsdeskundige van wat nu het UWV is. Mijn vader beoordeelde als arbeidsdeskundige eigenlijk de WIA. Oftewel, kom je in aanmerking voor een uitkering ja of nee.

Hij deed dat in de jaren 70 en begin jaren 80 en hij is dat ook gaan doen voor de voorloper van Univé verzekeringen. Daarna is hij voor nog meer verzekeringsmaatschappijen gaan werken in dit werkveld. Toen dit steeds meer ging groeien, en de naamsbekendheid en het netwerk zich uitbreidde, is hij op een moment voor zichzelf begonnen. Dat werd uiteindelijk in 1992 Heling & Partners. 

De partners waren ooit mijn broer en ik samen, toen allebei nog aan de studie. Ik studeerde Economie in Groningen en ben na een half jaar in de ICT gewerkt te hebben ingestapt in het bedrijf. Ik werk hier zelf sinds december 1996.

Het bedrijf is gestart in Rolde en heeft ook nog aan de Groningerstraat gezeten. Vanaf 1996 zitten we in de Lariks. Burgemeester Dineke van As heeft ons pand toen officieel geopend. Heling & Partners bestaat aanstaande 1 september 30 jaar. 

Jullie hebben een lange staat van dienst zo te zien. Mooi dat zowel inspiratie, kennis en het netwerk van vader op zoon is doorgegeven en overgenomen.

  • Arbeidsongeschiktheid; Onderzoek en advies, letselschade en de wet Poortwachter

De meesten van ons zijn niet thuis in deze materie, kan je uitleggen wat jullie op dit gebied doen?

Stel, iemand wordt arbeidsongeschikt naar aanleiding van ziekte of een ongeval. Diegene meldt zich bij zijn of haar verzekeraar. Dan kan het zijn dat die verzekeraar aan ons gaat vragen een onderzoek te doen in welke mate de werknemer zijn of haar werk nog wel kan doen.

Een arts gaat over de zgn belastbaarheid, dus of jij kan lopen, staan, zitten en praten etc.

Een arbeidsdeskundige kan de belasting in arbeid inschatten op basis van het werk wat je doet of deed. Wij zijn dus de externe arbeidsdeskundige die namens een verzekeraar op pad gestuurd wordt naar dat bedrijf en de werknemer om dat uit te zoeken. Dat is ongeveer 10% van wat we doen.

Van al onze werkzaamheden is de hoofdmoot, namelijk 90%, letselschade gerelateerd. En hiervan is ca. 75% arbeidsre-integratie bij letselschade.

Wij proberen dus mensen terug te bemiddelen naar arbeid als gevolg van de beperking die ze hebben opgelopen. Dit is altijd letselschade met een aansprakelijke partij. Als je in je vrije tijd zelf tegen een boom fietst kom je dus niet in aanmerking, maar wel als je door een andere partij aangereden wordt uiteraard. Wij zien dat 80 of 90% nog steeds verkeersongeval gerelateerd is, vandaar dit voorbeeld.

In eerste instantie heeft de werkgever deze taak en verplichting volgend de wet “Poortwachter”. Helaas lukt dit niet altijd. Het UWV komt dan misschien in beeld, maar dit lukt ook niet altijd.

Dan is de verzekeraar van diegene wiens schuld het ongeval is aan zet. Die verzekeraar moet de schade vergoeden. Maar als de verzekeraar er ook niet of niet helemaal uit komt met het slachtoffer komen wij vaak in beeld. 

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uit de wet vloeien een aantal, vooral tijdsafhankelijke, verplichtingen waaraan voldaan moet worden om een eventuele loonsanctie van het UWV te voorkomen. 

Het klinkt complex, maar het is een geruststellende gedachte dat dit voor jullie dagelijkse kost is..

  • Slachtoffers, verzekeraars, bemiddelaars en overige partijen..

Er komen veel partijen aan bod. Kan je globaal uitleggen wie dat zijn en hoe dat gaat? Met welke factoren wordt er rekening gehouden? 

Een verzekeraar gaat uitzoeken in hoeverre een verzekerde arbeidsongeschikt is. De vraag die altijd gesteld wordt is: Wat zou die persoon nou de rest van zijn werkende carrière hebben gedaan? Was die persoon op vakantiewerkbasis aan de gang en deed hij een studie aan de universiteit? Dan is het niet de verwachting dat hij de rest van zijn werktijd na zijn studie als ober zou gaan werken. Maar als de persoon al 20 jaar als ober werkte uiteraard wel.

Wij worden dan gevraagd om met het slachtoffer te bekijken wat de mogelijkheden nog zijn. Dit doen wij in opdracht van de verzekeringsmaatschappij en de persoon zelf c.q. zijn belangenbehartiger, bijv. een letselschadeadvocaat. Want wij komen alleen in beeld als partijen er onderling niet uitkomen. 

Dus wij hebben hier allemaal dossiers vanuit de verzekeringsbranche en de letselschade wereld, waarin wij gevraagd worden iets te doen aan arbeidsre-integratie. Maar aan ons wordt ook gevraagd een rapport te schrijven over wat de persoon volgens ons zou hebben verdiend op grond van allerlei vaste gegevens en berekeningen op basis van opleidingen, werkverleden en evt werktoekomst.

Wij zijn dus geen schade regelend bedrijf maar een Advies en Re-integratiebureau.

Wij gaan niet over de vergoedingen, we geven enkel adviezen. Dit is echt een nichemarkt, in Nederland zijn er maar iets van 5 bureau’s op dit gebied.

Heb je daar juridische kennis voor nodig?

Nee, arbeidsdeskundige kennis binnen een juridische context. We moeten wel weten wat aansprakelijkheidsrecht is, maar we hoeven ons daar niet actief mee te bemoeien. Dat doet een schade-expert namens de aansprakelijke verzekeraar, of een belangenbehartiger voor het slachtoffer, zoals een advocaat met letselschade als specialiteit.

  • Heling & Partners als landelijk opererend bedrijf

Richard, je vertelde dat je werknemers door heel Nederland hebt. Kan je daar eens wat over vertellen? En wat heb je binnenshuis in Assen aan expertise incl. jijzelf? 

Heling & Partners is de grootste en oudste partij in dit vak in Nederland en wij hebben al sinds ons bestaan een landelijke focus.

Wij hadden, mede dankzij mijn vader, al een groot netwerk en naamsbekendheid in Nederland.

De rest heeft te maken met het feit dat er heel veel fusies hebben plaats gevonden bij verzekeraars. Deze wilden geen zaken meer doen met kleine lokale partijen en hebben zich steeds meer gericht op partijen met een landelijk bereik. Daar hebben wij op ingespeeld en zo zijn wij heel gestaag in die letselschade gegroeid. 

We zijn in die eerste jaren begonnen met zo’n 10 man personeel, en we hebben nu ca. 50 personeelsleden op de loonlijst staan. We werken door heel Nederland voor bijna alle verzekeraars. Wij zitten in alle provincies in Nederland behalve in Zeeland.

En we hebben dus ook door heel het land vanuit huis werkende collega’s, maar liefst 30 stuks, die in hun eigen regio werkzaam zijn. Dit kunnen ze dus doen in een voor hun en klanten bekende streek, in het dialect wat ze spreken en dat werkt altijd super. Daar zoeken we personeel ook op uit; locale verbondenheid, het kennen van de streek en het spreken van de taal.

We hebben 50 personeelsleden en werken met een binnen- en buitendienst. En eens in de maand komen al die collega’s van de buitendienst met ca. 30 man naar kantoor in Assen en hebben we hier een grote vergadering in onze kantine. Dat vinden we overigens erg leuk en gezellig om elkaar op deze manier zo regelmatig te zien.

De overige 20 collega’s werken hier op kantoor. We hebben hier diverse arbeidsdeskundigen, secretariële ondersteuning, financiële collega’s, een collega op HR en het MT met 5 mensen. 

Onze cases zijn doorgaans zwaar en gaan over blijvende beperkingen zoals whiplash, dwarslaesie, hersenletsel, amputatie, knieën die niet meer willen, chronisch pijnsyndroom enzovoort. Dit soort ongelukken heeft een enorme impact op iemand zijn leven en het is ook nogal wat. Daar moet je wel mee om kunnen gaan en een bepaald gevoel bij hebben. Dit is ook de reden dat we een stuk ervaring zoeken en we geen piepjong team hebben. Onze jongste medewerker is 35 jaar.

Mijn rol is relatiebeheer en het onderhoud van contacten in de markt. Primair probeer ik de verbindende factor te zijn tussen alle mensen die vanuit huis werken.

Een mooie uiteenzetting van je bedrijf Richard. Een Assens bedrijf is dus marktleider op dit gebied in Nederland. Hier kunnen we alleen maar heel veel bewondering voor hebben!

  • Connectie met Assen en de CCA

Richard, kunnen we het even hebben over lidmaatschap van de CCA en je locatie- dan wel vestigings-aspiraties in de (nabije) toekomst?

We zitten op zich op een prima plek. Dit is een serene werkomgeving en dat vinden de collega’s ook prettig. Maar de wijk de Lariks gaat helemaal op de schop. De huizenblokken om ons heen staan allemaal al leeg en gaan binnenkort tegen de vlakte. Ik ben nu nog het enige bedrijf in deze wijk en ik wil hier ook wel weg. Ze kunnen op dit terrein veel beter woningen bouwen want er is een ontzettende behoefte aan woonkavels. Ik zit liever op het bedrijventerrein in een zakelijke omgeving. Dat is ook 1 van de redenen dat ik graag contact heb met Asser ondernemers en opnieuw lid ben geworden van de CCA. Mijn wens is om in een bedrijfsverzamelgebouw te zitten met allerlei bedrijven en in die zin lijkt een lidmaatschap voor de contacten zeker handig.

Maar het kan ook voordelen hebben op gebied van personeel verkrijgen. Wij hebben natuurlijk ook cliënten waar iets mee is en waarvan het lastiger is om die zonder netwerk weer aan het werk te krijgen. Maar als je relaties hebt kan je iets voor elkaar betekenen en zo kunnen we vraag en aanbod mogelijk beter bij elkaar brengen.

Het lijkt mij heel leuk om met mensen van andere bedrijven in een gezamenlijke kantine een broodje te eten en met elkaar in gesprek te raken om op die manier mogelijk iets voor elkaar te kunnen betekenen. Dat is wel de kracht van netwerken en dat hebben we hier nu niet. 

Dit klinkt als een heel erg logisch en sterk plan! Waarschijnlijk gaat je dit op niet al te lange termijn lukken en kan de CCA hier nog een rol van betekenis in spelen. 

Bedankt voor je tijd, kennis en lidmaatschap!

Met letselvrije groeten,

Commerciële Club Assen

Copyright © 2020 Commerciële Club Assen. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau